Print Friendly, PDF & Email

Повикување на „Options“

Се клика на иконката „хамбургер – три линии“  во горниот десен агол на Firefox.
Од менито кое ќе се спушти, се избира „Options“ и потоа од следното странично мени се избира „Clear browsing data…“ – како што е обележано на сликата подолу.

Отворање на „Privacy & Security“

Со кликање на „Options“ (опишано во претходниот чекор), се отвора нов прозорец каде е потребно да биде селектирано од десното мени „Privacy & Security“. Откога ќе ја изберете ставката, кликнете на копчето „Clear Now“ кое се наоѓа подолу во прозорецот во кој се наоѓате (обележано со црвено на сликата подоле).

—————————————————-

За постари верзии на Mozilla Firefox: