Нарачки Online – Од нарачка до фактура

Процес на изработка на фактура низ сите фази на нарачката: Нарачка Пренос во заднински сервер Трансформација во Порачка од купувач Трансформација во Налог за испорака Трансформација во Фактура Печатење на фактура

Read More