Print Friendly, PDF & Email

Прегледот претставува многу повеќе од лагер листа, бидејќи дава додатни информации за залихата на продукти.
Сепак, примарната улога е да користи како лагер листа.

Филтрирањето е повеќекратно:

  1. За избрана класа и прво ниво на група на продукти
  2. За сакан магацин
  3. Заклучно со датум
  4. За тип на испис (со и без вредност), т.е. материјално или материјално и финансиски
  5. Според избрана цена (набавна, големопродажна и големопродажна со данок
  6. Начин на подредување (по назив или по асортиман-класа)
  7. Опфат (само продукти со промет или сите, дури и да немаат промет во избраниот магацин)