Работа со оддели – деловни единици – подружници

Овој модул се користи доколку во компанијата има подружници (ќе го користиме овој збор, иако и оддел и деловна единица ги сметаме за еквивалентни) кои имаат свои адресни податоци, лого, банкарски сметки, итн. кои треба да се појавуваат на фактурите кога се врши промет од нив. Додавање на подружници Пред да се започне со нивна […]

Read More