Print Friendly, PDF & Email

Овде ќе објасниме како се поставува вашето лого за да се печати на документите.

Повикување

Повикајте го менито „Шифрирање“. Во него, кликнете на изборот „Компанија“.
dokument_logo_001

Вчитување

Во табот „Лого“, вчитајте ги потребните логоа. Следете ги упатствата за препорачана големина (во пиксели).
Датотеките со логоата треба да бидат во формат PNG (препорачано) или JPG.
После секое вчитување, кликнете на „Сними“ под логото. Ако сакате да го тргнете логото, кликнете на „Без лого“ и „Сними“.
Овозможено е вчитување на два вида на логоа (ако имате потреба): на кирилица и латиница (за документи кои одат во странство).
dokument_logo_002

Подесување

Изберете го табот „Печатење“ и подесете ги изборите како на сликата. Во полето „Услови во фактура“ поставете ги вашите услови. Тие ќе се печатат во футерот (подножјето) на фактурата.
Задолжително кликнете „Сними“ долу лево на панелот!
dokument_logo_003