Print Friendly, PDF & Email

Доколку некои од податоците не ви се прикажуваат исправно, веројатно ви недостасува фонтот ArialNarrow.

Ова особено се забележува при приказ на табеларни податоци во гридови или листи. Често пати, поместени се насловите на колоните во однос на содржинските редови.

Преземете го фонтот за инсталација: Фонт ArialNarrow.

Контактирајте го вашиот систем администратор за инсталација. Алтернативно, упатство за инсталација на Windows 7 имате овде (на англиски).

Внимание! Овој фонт е заштитен производ на Microsoft. Доколку немате Windows оперативен систем, инсталирајте го фонтот на своја одговорност.